• Mới

Vợt tennis Head Boom Team

4.221.000 ₫
Thuế
Mã sản phẩm: 233522
Trọng lượng: 275 gram

Cấu trúc dây: 16/19

Mặt vợt: 102 in2

Điểm cân bằng: 330 mm

Vành vợt: 25 mm

Sản xuất: Trung Quốc

Số lượng

Mã sản phẩm: 233522
Trọng lượng: 275 gram

Cấu trúc dây: 16/19

Mặt vợt: 102 in2

Điểm cân bằng: 330 mm

Vành vợt: 25 mm

Sản xuất: Trung Quốc

Vợt tennis Boom Team
5 Sản phẩm