• Mới

BóngTennis Wilson đỏ

1.694.444 ₫
Thuế
T

Số lượng

Quả bóng tennis cho tất cả các bề mặt đất.

Wilson Championship thuyết phục với các đặc tính chơi tuyệt vời và độ bền tối ưu trên mọi bề mặt. Lớp phủ Dura-Weave-Felt mỏng tạo ra ít lông tơ hơn và do đó mang lại cho Wilson Championship tuổi thọ cao hơn. Một quả bóng tuyệt vời và chất lượng cao, và nó  có giá cũng rất tốt như một quả bóng tập.

Bóng Wilson đỏ
100 Sản phẩm