• Giá đã giảm
  • Mới

Vợt Pickleball Selkirk Vanguard Power Air Invikta

5.600.000 ₫
4.984.000 ₫ Tiết kiệm 11%
Thuế

Selkirk Vanguard Power Air Invikta Pickleball Paddle

Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Average Weight: 7.9 oz
Core: Polymer Honeycomb
Hitting Surface: QuadFlex 4 Layer Hybrid
Grip Size: 4 1/4 in
Grip Length: 5 1/4 in
Paddle Length: 16 1/2 in
Paddle Width: 7.375 in
Paddle Thickness: 13 mm
Factory Grip: Vanguard Geo Grip
Selkirk Vanguard Power Air Invikta Pickleball Paddle
1 Sản Phẩm