• Giá đã giảm
  • Mới

Vợt Pickleball Selkirk LUXX Control Air S2

5.600.000 ₫
4.984.000 ₫ Tiết kiệm 11%
Thuế

Selkirk LUXX Control Air S2 Pickleball Paddle

Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Average Weight: 7.8-8.1 oz.
Core: Thikset Honeycomb
Hitting Surface: Florek Carbon Fiber
Grip Size: 4.25 in.
Grip Length: 5.25 in.
Paddle Length: 16.45 in.
Paddle Width: 7.5 in.
Paddle Thickness: 20 mm. (0.43 in.)
Factory Grip Selkirk Geo-Grip
Selkirk LUXX Control Air S2 Pickleball
1 Sản Phẩm