• Mới

VỢT PICKLEBALL GAMMA ATOMIC 5.0

2.700.000 ₫
Thuế

CHÍNH XÁC, UY LỰC, MẶT VỢT RỘNG, TỐC ĐỘ,
CẢM GIÁC BANH TỐT
TĂNG LỰC MỖI KHI GIAO BANH, PHÙ HỢP CHO NGƯỜI ĐÁNH
PHÒNG THỦ

Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Weight: 8.1 oz =230 GRAMS
Core: Polymer Honeycomb
Hitting Surface: Fiberglass
Grip Size: 4 1/4 in
Handle Length: 5 in
Paddle Length: 16 in
Paddle Width: 8 in
Paddle Thickness: 14 mm
Factory Grip: Gamma Perforated Honeycomb Grip

VỢT PICKLEBALL GAMMA ATOMIC 5.0
1 Sản Phẩm