• Mới

VỢT PICKLEBALL GAMMA FUSION PRO

2.250.000 ₫
Thuế

CHÍNH XÁC, UY LỰC, CẢM GIÁC BANH TỐT

Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Weight: ~ 8.0 OZ=227 GRAMS
Hitting Surface: Graphite
Grip Size: 4 1/8” 
Grip: Gamma Honeycomb Grip
Grip Length: 5 " 
Paddle Length: 15 5/8” 
Paddle Width: 8-1/4"
Paddle Thickness: 1/2”
Core Material: Polyester

VỢT PICKLEBALL GAMMA FUSION PRO
1 Sản Phẩm