• Mới

VỢT PICKLEBALL GAMMA CONQUERER

2.500.000 ₫
Thuế

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO, CẢM GIÁC BANH TỐT
TẠO NÊN NHỮNG CÚ ĐÁNH CHÍNH XÁC NHƯ MONG MUỐN

Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Weight: ~8 ounces =227 GRAMS
Core Material: Polypropylene 
Paddle Surface: Graphite Paddle 
Length: 15.7” 
Paddle Width: 8” 
Handle Length: 4.5” 
Grip Size: 4-1/8” 
Grip Type: GAMMA Honeycomb Grip

VỢT PICKLEBALL GAMMA CONQUERER
1 Sản Phẩm