• Mới

VỢT PICKLEBALL GAMMA HAVOC LINDSEY NEWMAN TÍM

5.000.000 ₫
Thuế

ÊM, UY LỰC, ĐÁNH ĐỀU, XOÁY
CÁN DÀI, PHÙ HỢP ĐÁNH BACKHAND HAI TAY

Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Average Weight: 8.0 oz. =227 GRAMS
Core: NeuCore Polypropylene
Hitting Surface: Textured Composite
Grip Size: 4.125 in.
Grip Length: 5.25 in.
Paddle Length: 16.4 in.
Paddle Width: 7.35 in.
Paddle Thickness: 15.875 mm (.625 in.)
Factory Grip GAMMA Honeycomb Cushion Grip
VỢT GAMMA PICKLEBALL HAVOC LINDSEY NEWMAN TÍM
1 Sản Phẩm