• Mới

VỢT PICKLEBALL GAMMA MICRON 5.0

2.600.000 ₫
Thuế

CHÍNH XÁC, MẶT VỢT RỘNG (NHIỀU SWEET SPOT), XOÁY,
CẢM GIÁC BANH TỐT
PHÙ HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI HAY ĐỔI TAY ĐÁNH NHANH VÀ
MUỐN LÀM CHỦ TỐC ĐỘ CỦA ĐỐI THỦ

Số lượng

Weight: 7.9 oz =224 GRAMS
Core: Polymer Honeycomb
Hitting Surface:Graphite
Grip Size: 4 1/4 in
Handle Length: 5 in
Paddle Length: 16 in
Paddle Width: 8 in
Paddle Thickness: 14mm
Factory Grip:Gamma Perforated Honeycomb Grip

VỢT GAMMA PICKLEBALL MICRON 5.0
10 Sản phẩm