• Mới

VỢT PICKLEBALL GAMMA VOLTAGE 5.0

3.800.000 ₫
Thuế

ÊM, UY LỰC, XOÁY, CẢM GIÁC BANH TỐT
PHÙ HỢP NGƯỜI CÓ CÚ ĐÁNH MẠNH, SÂU

Số lượng

Weight: 7.8 oz =221 GRAMS
Core: Polymer Honeycomb
Hitting Surface:Graphite
Grip Size: 4 1/4 in
Handle Length: 5 in
Paddle Length: 16 in
Paddle Width: 8 in
Paddle Thickness: 14mm
Factory Grip:Gamma Perforated Honeycomb Grip

VỢT GAMMA PICKLEBALL VOLTAGE 5.0
5 Sản phẩm