• Mới

VỢT PICKLEBALL SHARD ĐEN/VÀNG

4.200.000 ₫
Thuế

ÊM, CHÍNH XÁC, CẢM GIÁC BANH TỐT

Số lượng

Weight: 7.75 oz.  220 grams
Core: NeuCore Polymer Honeycomb
Hitting Surface: Textured Graphite
Grip Size: 4.125 in.
Handle Length: 4.75 in.
Paddle Length: 15.8 in.
Paddle Width: 8 in.
Paddle Thickness: 16 mm.
Factory Grip: Gamma Honeycomb Grip

VỢT PICKLEBALL SHARD ĐEN/VÀNG
5 Sản phẩm