• Mới

VỢT PICKLEBALL GAMMA 405 ĐỎ/VÀNG/XANH DƯƠNG

4.000.000 ₫
Thuế

ÊM, UY LỰC, TỐC ĐỘ
CÁN DÀI, PHÙ HỢP ĐÁNH BACKHAND HAI TAY

Số lượng
Các sản phẩm cuối cùng trong kho

Average Weight: 7.6 oz. = 216 GRAMS
Core: Sensa Core Polypropylene Honeycomb
Hitting Surface: Textured Graphite
Grip Size: 4.125 in.
Grip Length: 5.25 in.
Paddle Length: 16.4 in.
Paddle Width: 7.35 in.
Paddle Thickness: 13 mm. (.5 in.)
Factory Grip GAMMA Honeycomb Cushion Grip

VỢT PICKLEBALL GAMMA 405 ĐỎ/VÀNG/XANH DƯƠNG
1 Sản Phẩm